VERWIJZINGEN

Indien gewenst en noodzakelijk kan verwezen worden naar een breed en divers aanbod aan wat de kynologie in Nederland te bieden heeft en wat voor u interessant is.

Te denken valt aan:

  • mogelijkheden om samen met uw hond(en) actief te zijn op sportief gebied
  • pure recreatie
  • kennismaken/meedoen aan hondgerichte (kynologische) evenementen

Maar ook bij gezondheid-gerelateerde vragen wordt u gewezen op betrouwbare organisaties en kunt u zelf daar uit keuzes maken.

Professioneel en klantgericht