RASKEUZE

Het totale segment aan rashonden (meer dan 330) is onderverdeeld in 10 zogenaamde Rasgroepen.
Deze verschillen onderling voor wat betreft oorsprong en gebruik. Honden uit de Rasgroep Windhonden zijn anders dan honden uit de Rasgroep Herders of Terriërs. Maar overlap komt ook wel voor. Vaak wordt een( ras)hond gevoelsmatig uitgezocht op grond van grootte, kleur, vacht en temperament.
Vooral dat laatst is van belang. Geen enkele hond wordt met een al dan niet gouden karakter geboren. Wel met een deels erfelijk bepaald temperament, en dit kan met het ras samenhangen.

Het bewust worden hiervan en de realiteit inzien wat kan en niet kan in de gegeven omstandigheid wordt begeleid. Dit kan ook inhouden dat in samenspraak bijvoorbeeld een (of meerdere) fokker (s)wordt bezocht van het ras wat gewenst is. Of wellicht een Hondententoonstelling/clubmatch bezocht.

Voorkomen is beter dan genezen