DIENSTEN

De beslissing om een hond in je leven toe te laten is afhankelijk van een aantal voorwaarden.

Het totale segment aan rashonden (meer dan 330) is onderverdeeld in 10 zogenoemde rasgroepen.

Dit is, evenals alle diensten, maatwerk.

Indien gewenst en noodzakelijk kan verwezen worden naar een breed en divers aanbod aan wat de kynologie in Nederland te bieden heeft en wat voor u interessant is.